top of page

Qazi 27 yaş . Sol bazu sümüyü proksimalının qəlpə yaralanmasından sonrakı çoxparçalı sınığı və defekti. Travmadan 30 gün sonra İlizarov aparatı ilə qapalı osteosintez əməliyyatı icra olundu.

Heç bir sümük qrefti istifadə olunmamışdır. Nəticə 8 ay sonra. Bizdən öncə xəstəyə bazu (Omuz) protezi məsləhət görülmüşdür.

bottom of page